Sökning: "local administration"

Visar resultat 1 - 5 av 480 avhandlingar innehållade orden local administration.

 1. 1. Entreprenöriell förvaltning : Om den lokala utvecklingspolitikens förvaltningslogik

  Författare :Albin Algotson; Josefina Syssner; Elin Wihlborg; Mikael Granberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political public entrepreneurship; Local government; Public administration; Local development politics; Politiskt offentligt entreprenörskap; Kommunal styrning; Offentlig förvaltning; Lokal utvecklingspolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to deepen the understanding of entrepreneurship as an ideal and practice in local government administration. Organization, practices and the roles of civil servants in public administration are all grounded in certain ideals of what a modern public administration should look like. LÄS MER

 2. 2. Public Procurement at the Local Government Level : Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Författare :Lisa Hansson; Jenny Palm; Stig Montin; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to gain further knowledge of how the Swedish local government level is affected by requirements to use public procurement through competitive tendering and, more specifically, understand the actions taken by included actors when public procurement is required in implementation of public transport goals. Through case study method, an in specific process tracing, various implementation processes have been examined. LÄS MER

 3. 3. Reassembling Local E-Government : A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 4. 4. Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureucrats in Local Government Administration

  Författare :Petra Svensson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public administrators; horizontal; governance; administration; traditions; value conflict; situated agency;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I skandalers spår. Minskad legitimitet i svensk offentlig sektor

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; scandal; corruption; organization theory; normalization; de-coupling; hypocrisy; public sector; local government; Sweden;

  Sammanfattning : This book deals with the subject of scandals in the Swedish public sector and, therewith, the legitimacy of organisations. Scandals lead to a loss of legitimacy for the organisations involved. LÄS MER