Sökning: "compulso-ry schools"

Hittade 1 avhandling innehållade orden compulso-ry schools.

  1. 1. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

    Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

    Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER