Sökning: "Vårdkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Vårdkvalitet.

 1. 1. Amning och vårdkvalitet

  Författare :Anette Ekström; Eva Nissen; Ann-Marie Widström; Högskolan i Skövde; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; Medical sciences; Medicin; Breastfeeding; support; health professional; significant other; process-oriented training; WHO; BFHI; caring routines;

  Sammanfattning : The over all objectives of this thesis was to map factors of importance for breastfeeding such as maternal background factors, maternal perception of breastfeeding support, confidence, caring routines, breastfeeding attitudes of health care professionals, and to investigate whether a training intervention within the care team ofthe antenatal (ANC) and child health centres (CHC) would improve maternal perception of support and strengthen maternal feelings for the baby.Material and method: A questionnaire was sent to mothers when their babies were 9-12 months old (n=540). LÄS MER

 2. 2. A staff perspective on Lean maturity, well-being, and quality in primary care

  Författare :Monica Kaltenbrunner; Maria Engström; Mattias Elg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LiHcQ; CFA; GEE; musculoskeletal; MSD; thriving; exhaustion; quality; longitudinal; mixed-methods; LiHcQ; KFA; GEE; muskuloskeletal; MSB; thriving; utmattning; vårdkvalitet; longitudinell; mixad metod; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Background: Lean is commonly implemented in healthcare but it is unclear how much of Lean is adopted and whether Lean is associated with staff’s well-being and quality of care.Aim: To describe staff perception of Lean maturity in primary care, and to determine to what extent staff-rated Lean maturity is associated with staff rated thriving, exhaustion, and musculoskeletal complaints, as well as staff rated quality of care. LÄS MER

 3. 3. Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende

  Författare :Patrice Anderberg; Anna- Lena Berglund; Lillemor Lindwall; Anne- Cathrine Mattiasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bevarad värdighet; Äldre person; Äldreboende; Vårdkvalitet; Begreppsanalys; Fenomenologisk analys; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer kommer i framtiden att öka och behovet av en god och värdig vård blir en utmaning inom den kommunala äldreomsorgen. I samband med att vård utvärderas relateras det ofta till bevarad eller kränkt värdighet. LÄS MER

 4. 4. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande : stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Författare :Ingela Beck; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliativt förhållningssätt; Stöd; Lärande; Intervention; Undersköterskor; Vårdbiträde; Personal; Särskilt boende; Arbetstillfredställelse; Påfrestning; Vårdkvalitet; Personcentrerad vård; Vårdklimat;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study nurse assistants’ experience of palliative care and to investigate how an intervention with a focus on a palliative care approach in residential care facilities influenced the nurse assistants and their work situation. The thesis is based on two qualitative and two quantitative studies, focusing on nurse assistants working at residential care facilities for older people. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av metoder för mätning av vårdkvalitet : Med inriktning mot omvårdnad

  Författare :Inger S Andersson; Gerry Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present thesis has its roots in the need to measure and evaluate quality of care, especially in times when resources allocated to health- and medical care are being limited. This is of concern for many groups in society, but perhaps mOst of all for patients, hospital staff and politicians. LÄS MER