Sökning: "education reform"

Visar resultat 1 - 5 av 199 avhandlingar innehållade orden education reform.

 1. 1. Education, Stratification and Reform : Educational Institutions in Comparative Perspective

  Författare :Marcus Österman; Joakim Palme; Karl-Oskar Lindgren; Jan Teorell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 2. 2. New methods of teaching? : refroming education in Lao PDR

  Författare :Kongsy Chounlamany; Bounchanh Khounphilaphanh; Britt-Marie Berge; Ann-Louise Silfver; Marianne Bloch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :education; reform; new methods of teaching; student-centred education; gender; ethnicity; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about the recent education reform in Laos as a global and a local process. When the economy was deteriorating in Lao People’s Democratic Republic (PDR), the so called New Economic Mechanism (NEM) was introduced and the country opened up for global donors and markets. This also had an effect on the education system. LÄS MER

 3. 3. Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark : Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

  Författare :Gerd Anne Halskov; Donald Broady; Karin Anna Petersen; Carina Carlhed; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing education; Survey; Document analysis; Recruitment patterns; Higher education; Social space; Habitual orientation; Praxeology; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The dissertation examines the recruitment to the nursing education in Denmark from 1850 but with emphasis on the years 1988-2001 during which a major reform was conceived and implemented. Pursuant to that reform, in 2001 the nursing education was given the status of a Bachelor’s Degree Program in Nursing. LÄS MER

 4. 4. Historia för yrkesprogrammen : Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Författare :Kristina Ledman; Anna Larsson; Maria Rönnlund; Jan Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER

 5. 5. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER