Sökning: "specialpedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet specialpedagoger.

 1. 1. Specialpedagoger - nybyggare i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

  Författare :Audrey Malmgren Hansen; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Specialundervisning; Speciallärare; Sverige; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förståelser av uppdraget specialpedagog : blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Birgitta Lansheim; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; En skola för alla; specialpedagoger; specialpedagogik; yrkeslivsberättelser;

  Sammanfattning : Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden i läroplanstexterna som specialpedagogerna får sitt uppdrag. Studiens syfte är att försöka förstå vad det innebär att vidareutbilda sig till specialpedagog,genom att undersöka hur specialpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Traditions and Challenges Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Handledning som verktyg och rum för reflektion En studie av specialpedagogers handledningssamtal

  Detta är en avhandling från Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Bladini; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special educator; preschool setting; counselling conversation; profession; social constructionism; systems theory; change and distinction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : När specialpedagogen använder handledning som verktyg söker hon åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Fokus i samtalet riktas framförallt på barnet och på pedagogens arbete. Specialpedagogen kan ses som en slags expert på området barn i svårigheter och den pedagogiska praktiken. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Ulrika Westrup; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organisations; Economic planning; Ekonomisk planering; Accountability; Co-operate; Dialogue.; Budget; Management control; Municipality;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an increased understanding of the demands that the operation’s character places on management control. The study’s point of departure is the assumption that management control must be adapted to the operation’s character in order to be able to support strategy implementation and the achievement of objectives (contingency theory). LÄS MER