Sökning: "Carolina Jernbro"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Carolina Jernbro.

 1. 1. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv : Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Författare :Carolina Jernbro; Staffan Janson; Anders Broberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER

 2. 2. Effekter av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende

  Författare :Johanna Gustavsson; Finn Nilson; Carl Bonander; Carolina Jernbro; Robert Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accidental falls; residential care; nursing staff; injury prevention; elderly safety; compliant flooring; äldre; fall; skador; stötdämpande golv; höftfraktur; undersköterskor; Risk- och Miljöstudier; Risk and Environmental Studies;

  Sammanfattning : Fallskador är den vanligaste orsaken till skada i alla åldrar men är en skadetyp som blir vanligare ju äldre personen blir. Av de som läggs in på sjukhus för en skada till följd av ett fall är cirka 70 % över 65 år. LÄS MER