Sökning: "Curriculum Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 307 avhandlingar innehållade orden Curriculum Studies.

 1. 1. Mellan fysisk bildning och aktivering : : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Bernstein; Secondary school; Subject content; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER

 2. 2. Mellan frihet och kontroll om läroplanskonstruktioner i svensk skola

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jan Morawski; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: Curriculum; freedom and control; Panopticon; deliberative communication; curriculum as content; curriculum as result; curriculum as process; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education; Curriculum;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how different competing discourses in the historical context of the Swedish education development have qualified and disqualified different constructions of national curriculum. How and after what kind of principles is the curriculum constructed? What qualify who are going to be recognized as the author and addressee of the curriculum? These key ques-tions of the study are discussed in the first part of the thesis. LÄS MER

 3. 3. The Responsible Business Person Studies of business education for sustainability

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Pernilla Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; sustainable development; responsibility; environment; business; curriculum; teaching; discourse analysis; poststructuralism; pedagogy; classroom; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Calls for the inclusion of sustainable development in the business curriculum have increased significantly in the wake of the financial crisis and increased concerns around climate change. This has led to the appearance of new initiatives and the development of new teaching approaches. LÄS MER

 4. 4. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. LÄS MER

 5. 5. Prov och bedömning i samhällskunskap En analys av gymnasielärares skriftliga prov

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Christina Odenstad; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER