Sökning: "lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet lojalitet.

 1. 1. Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden : En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter

  Författare :Erika P Björkdahl; Mikael Möller; Jonas Malmberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Private law; Civilrätt; Prekontraktuell ansvar; Förkontraktuellt ansvar; Lojalitet; Lojalitetsplikt; Kontraktsliknande; Utomkontraktuellt ansvar; Kvasikontrakt; Förhandlingar; Obundna parter; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Björkdahl, E. P., 2007. Lojalitetsplikt och kontraktsliknande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet och motstånd : anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete

  Författare :Marie Hjalmarsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; resistance; loyalty; self-organization; home help services; new technology; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light on the dynamics and the complexity in the relationship between power and resistance in labour, from an employee-perspective. This is done by describing and analyzing how a group of employees in municipal home help services interpret and make use of their possibilities to act in relation to a process of change, initiated by the management, involving new technology. LÄS MER

 3. 3. Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

  Författare :Lisa Flower; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Loyalty; law; emotional regime; emotion; facework; emotion work; teamwork; Lojalitet; lagen; emotionsregim; emotion; facework; emotionsarbete; teamwork;

  Sammanfattning : Defence lawyers’ work takes place in emotionally charged, yet emotionally constraining situations. This is particularly evident in criminal trials. Distressed clients, unforeseeable disruptions, disturbing evidence, emotional plaintiffs and even moral suspicions should all be managed in a proper and appropriate manner. LÄS MER

 4. 4. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 5. 5. Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en konstitutionell och arbetsrättslig studie

  Författare :Per Larsson; Claes Sandgren; Annamaria Westregård; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; whistleblowers; freedom of speech; European Convention on Human Rights; labour law; retaliation; trade secrets; visselblåsare; yttrandefrihet; Europakonventionen; arbetsrätt; repressalier; meddelarfrihet; kritikrätt; lojalitet; företagshemligheter; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to the knowledge on the protection of employees who report or disclose wrongdoings at work. To that end, different legal rules are analysed and discussed; the conflict and interaction between constitutional, European and labour law regulation is of particular interest. LÄS MER