Sökning: "organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet organisationskultur.

 1. 1. Polisens organisationskultur En explorativ studie

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Henric Stenmark; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Community policing; Hierarchy; Micro-political system; Organizational culture; Participation; Planned change; Police organization; Reform; The Swedish quality award; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the police organizational culture in Sweden. Previous research on Police in Sweden has focused largely on Police Chiefs and police officers. It has ignored a major element in the organisational culture of the police – civilian employees. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsidén möter praktiken institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur

  Detta är en avhandling från Centrum för tjänsteforskning

  Författare :Per Skålén; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; Institutional theory; organizational culture; sensemaking; institutionalization; quality development; health care; public sector.;

  Sammanfattning : The Idea of Quality Encounters an Organizational Practice Institutionalization, Sensemaking and Organizational CultureIn the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. LÄS MER

 3. 3. How to create a commercial experience Focus on Leadership, Values and Organizational Culture

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Pernilla Ingelsson; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial experience; leadership; values; organizational culture; TQM; Kommersiell upplevelse; ledarskap; värderingar; organisationskultur; TQM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : A new kind of commercial offer is on the rise, that of a commercial experience. It is said to be the next progression of value after a service and that it is distinct from a service in several ways, two important being a) the provider having to create something new or memorable to the customer, i.e. LÄS MER

 4. 4. Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Staffan Kling; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisationskultur; tomrum;

  Sammanfattning : Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum När en organisationsmedlem är frånvarande från sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter uppstår ett tomrum bestående av bland annat avsaknad av olika kompetenser. Denna uppsats handlar om hur detta tomrum hanteras och vilka strategier som används i detta sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Creating a Quality Management Culture Focusing on Values and Leadership

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Pernilla Ingelsson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality Management; Organizational culture; values; leadership; Lean; TQM; Kvalitetsledning; organisationskultur; värderingar; ledarskap; Lean; TQM;

  Sammanfattning : When applied successfully, the QM initiatives TQM and Lean enhance an organization´s ability to meet and exceed the expectations of the customers as well as co-workers and other stakeholders. There are however also QM initiatives that fail and one reason for this is the organization’s inability to create a supportive culture, a culture that rests on a number of values which aim at improving the quality and thereby customer satisfaction. LÄS MER