Sökning: "Per Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade orden Per Larsson.

 1. 1. Att mobilisera för framtiden : Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 2. 2. National environmental evaluation systems : guiding towards sustainability?

  Författare :Magnus Larsson; Anders Hanberger; Katarina Eckerberg; Daniel Larsson; Per Mickwitz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; environmental evaluation; evaluation systems; evaluation use; sustainable development; program theory; stakeholders; environmental policy;

  Sammanfattning : Background: Dealing with environmental threats is one of the largest, if not the largest, challenge contemporary societies face. One way to better deal with this challenge would be to produce knowledge that can be used to improve environmental work and environmental policy and thus ultimately contribute to sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Strödda bidrag till svenska vitterhetens häfder. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Johan Magnus Larsson af Vermlands nation. Wred. stip. och offentligen försvaras ... den 10 juni 1848 ... 1

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Johan Magnus Larsson; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Multi-year maintenance optimisation for paved public roads - segment based modelling and price-directive decomposition

  Författare :Per-Åke Andersson; Per Olov Lindberg; Torbjörn Larsson; Jonathan Bard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; road maintenance optimisation; price-directive decomposition; Optimization; systems theory; Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras hur kostnadseffektiva underhålls- (uh-)planer för belagd väg kan genereras, på basis av information om aktuellt vägytetillstånd och funktionella modeller för kostnads- och tillståndsförändringar, delvis utvecklade i samarbete med svenska Vägverket (VV). Tilltänkt användning är på strategisk och programnivå, innan mer detaljerad objektinformation finns att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Bacterial adhesion to polyelectrolyte modified materials based on nanocellulose

  Författare :Jonatan Henschen; Lars Wågberg; Per Larsson; Josefin Larsson; Aji Mathew; Michael Malkoch; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bacterial adhesion; cellulose nanofibrils; polymer adsorption; polyvinylamine; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : Since the introduction of materials based on cellulose nanofibrils (CNFs), these materials have been studied extensively and are suggested to be suitable for use in, for example, hygiene and health care products. A property not very well studied but that could further increase the usability of CNF products is the possibility of controlling bacterial adhesion to the materials. LÄS MER