Sökning: "Civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade ordet Civilrätt.

 1. 1. Läkemedelspatent : patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

  Författare :Bengt Domeij; Marianne Levin; Mogens h.c. Koktvedgaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Patent; Intellectual property law; Immaterialrätt; Civil Law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Licensavtalet och konkurrensrätten

  Författare :Carl Martin Gölstam; Torgny Håstad; Lars Pehrson; Bengt Domeij; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Private law; Competition Law; Antitrust Law; Intellectual property; Licensing; Licence agreement; Law and Economics; Patent; Know-how; Technology transfer; Civilrätt; Konkurrensrätt; Immaterialrätt; Licensavtal; Rättsekonomi; Patent; Know-how; Tekniköverföring; civilrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law reflects an economically realistic approach to competition. LÄS MER

 3. 3. Teaterregi och upphovsrätt : särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer

  Författare :Anna Hammarén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; Private Law; civilrätt; Juridik; Law;

  Sammanfattning : This study deals with the protectability of stage direction by copyright. According to the preparatory works relating to the Swedish Copyright Act, stage directors will normally fall within the category of interpreters of works, performing artists, rather than creators of works, authors. LÄS MER

 4. 4. Borgensliknande säkerhetsrätter

  Författare :Torbjörn Ingvarsson; Mikael Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; borgen; accessoritet; regress; stödbrev; letter of comfort; letter of intent; bankgaranti; försäkring; tredjemanspant; Private law; Civilrätt; Civil Law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning :  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga. LÄS MER

 5. 5. Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

  Författare :Fredric Korling; Jan Kleineman; Stefan Lindskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advice; advisor; financial advice; investment advice; adviser liability; tort; damages; MiFID; behavioral finance; consumer; accountant; lawyer; insurance intermediary; financial market; råd; rådgivning; finansiell rådgivning; investeringsrådgivning; finansrådgivning; placeringsrådgivning; rådgivaransvar; rådgivningsansvar; skadestånd; MiFID; behavioral finance; konsument; revisor; advokat; försäkringsförmedlare; värdepappersmarknad; Private law; Civilrätt; Tort law; Skadeståndsrätt; Contract law; Speciell avtalsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The liability incurred with respect to advisory services, particularly with respect to financial and investment advice, is the subject of this thesis. A number of factors that have influenced developments within the societal and regulatory environments in which advisory services are provided, primarily with respect to financial advice, are examined. LÄS MER