Sökning: "Civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade ordet Civilrätt.

 1. 1. Läkemedelspatent : patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

  Författare :Bengt Domeij; Marianne Levin; Mogens h.c. Koktvedgaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Patent; Intellectual property law; Immaterialrätt; Civil Law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Licensavtalet och konkurrensrätten

  Författare :Carl Martin Gölstam; Torgny Håstad; Lars Pehrson; Bengt Domeij; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Private law; Competition Law; Antitrust Law; Intellectual property; Licensing; Licence agreement; Law and Economics; Patent; Know-how; Technology transfer; Civilrätt; Konkurrensrätt; Immaterialrätt; Licensavtal; Rättsekonomi; Patent; Know-how; Tekniköverföring; civilrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law reflects an economically realistic approach to competition. LÄS MER

 3. 3. Teaterregi och upphovsrätt : särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer

  Författare :Anna Hammarén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; Private Law; civilrätt; Juridik; Law;

  Sammanfattning : This study deals with the protectability of stage direction by copyright. According to the preparatory works relating to the Swedish Copyright Act, stage directors will normally fall within the category of interpreters of works, performing artists, rather than creators of works, authors. LÄS MER

 4. 4. Förbehållsklausuler : en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning

  Författare :Annina Holmqvist-Persson; Knut Kaasen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Private law; Civilrätt; Private Law; civilrätt; Juridik; Law;

  Sammanfattning : In a national or an international transaction, a promise to pay is seldom sufficient. Usually the creditor would like to secure his claim by means of a security interest in order to minimise the risks arising from the contract under the credit terms. One way of securing his claim is by using a retention of title clause. LÄS MER

 5. 5. Borgensliknande säkerhetsrätter

  Författare :Torbjörn Ingvarsson; Mikael Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; borgen; accessoritet; regress; stödbrev; letter of comfort; letter of intent; bankgaranti; försäkring; tredjemanspant; Private law; Civilrätt; Civil Law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning :  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga. LÄS MER