Sökning: "sorti"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet sorti.

 1. 1. Att leda i kommunal äldreomsorg Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 2. 2. Lost in Mobility? Labour Migration from Baltic Lithuania to Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Indre Genelyte; Branka Likic-Brboric; Charles Woolfson; Annette Thörnquist; Jolanta Aidukaite; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intra-EU mobility; East-West labour migration; Lithuania; Sweden; social transformation; Hirschmanian model.; rörlighet inom EU; öst-västlig arbetskraftsmigration; Litauen; Sverige; social omvandling; Hirschmans modell.;

  Sammanfattning : This thesis seeks to make both theoretical and empirical contributions to the understanding of intra-EU mobility, with a focus on labour migration from Lithuania to Sweden. Inspired by a critical realist perspective, the thesis aims to help to explain the dynamics and individual decision-making behind mass labour emigration from the Baltic states, its socioeconomic consequences and policy responses. LÄS MER

 3. 3. Att leda i kommunal äldreomsorg om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER