Sökning: "teamwork"

Visar resultat 1 - 5 av 118 avhandlingar innehållade ordet teamwork.

 1. 1. Communication and teamwork : Studies of the impact on quality of drug use in swedish nursing homes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Schmidt; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacy; nursing homes; elderly; drug use; psychotropics; quality; randomized controlled trial; multidisciplinary interventions; teams; communication; FARMACI; PHARMACY; FARMACI; Biopharmaceutics; biofarmaci;

  Sammanfattning : This thesis examines factors that affect the quality of drug-use practices in Swedish nursing homes.The analysis comprises six consecutive studies. LÄS MER

 2. 2. Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Susanne Kvarnström; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer participation; collaboration; empowerment; microsystem; interprofessional; teamwork; service user participation; social citizenship.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis addresses the relationship between citizens and the welfare state with a focus on the collaboration between service users and professionals in Swedish health and social care services. The overall aim of the thesis was to explore how professionals and service users experience collaboration in health and social care. LÄS MER

 3. 3. Teamwork in the operating room - The role of organizational design and implications for patient safety

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Christofer Rydenfält; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interprofessional work; Leadership; Observation; Operating room; Organizational design; Patient safety; Teamwork;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is teamwork in healthcare. Healthcare is often described as complex. This description is more appropriate now than ever with the extensive specialization that has taken place in recent decades resulting in increasingly specialized physicians and nurses. LÄS MER

 4. 4. Monitoring distributed teamwork training

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Rego Granlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : In team collaboration training, especially when the training is distributed on the net, it exists a problem of identifying the students' collaboration and work processes. An important design task when developing distributed interactive simulation systems for team training is therefore to define a proper monitoring functionality that will help training managers to evaluate the training. LÄS MER

 5. 5. Övning ger färdighet? Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Blondin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER