Sökning: "lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet lagen.

 1. 1. Kungamakten och lagen : En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Charpentier Ljungqvist; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kingship; medieval Scandinavia; state formation; legal history; constitutional history; comparative method; historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation is a comparative study of the expansion of law-regulated royal power in Denmark, Norway, and Sweden c. 1150–1350. LÄS MER

 2. 2. Lagen om ungdomslag : i beslut och genomförande

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Nils-Eric Hallström; Stockholms universitet.; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bör man lyda lagen? : en undersökning av den offentliga maktens legitimitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Niklasson; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Lisa Flower; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-10-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Loyalty; law; emotional regime; emotion; facework; emotion work; teamwork; Lojalitet; lagen; emotionsregim; emotion; facework; emotionsarbete; teamwork;

  Sammanfattning : Defence lawyers’ work takes place in emotionally charged, yet emotionally constraining situations. This is particularly evident in criminal trials. Distressed clients, unforeseeable disruptions, disturbing evidence, emotional plaintiffs and even moral suspicions should all be managed in a proper and appropriate manner. LÄS MER

 5. 5. Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Gun-Britt Johansson; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Infanticide; child homicide; illegitimacy; social bonds; shame; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology Sociology of Law; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi Rättssociologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTMany studies have been conducted on infanticide and child homicide. Researchers have approached the subject with different theoretical frameworks and explored it from different dimensions, geographical areas, and time periods. As much as the questions have varied so have the answers. LÄS MER