Sökning: "lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet lagen.

 1. 1. Kungamakten och lagen : En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Charpentier Ljungqvist; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kingship; medieval Scandinavia; state formation; legal history; constitutional history; comparative method; historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation is a comparative study of the expansion of law-regulated royal power in Denmark, Norway, and Sweden c. 1150–1350. LÄS MER

 2. 2. Bör man lyda lagen? : en undersökning av den offentliga maktens legitimitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Niklasson; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lisa Flower; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Loyalty; law; emotional regime; emotion; facework; emotion work; teamwork; Lojalitet; lagen; emotionsregim; emotion; facework; emotionsarbete; teamwork;

  Sammanfattning : Försvarsadvokaters arbete utspelar sig i emotionellt laddade men emotionellt begränsade situationer. Detta är särskilt påtagligt i brottmålsrättegångar. Upprivna klienter, oförutsebara avbrott, skakande bevis, emotionella målsägande, till och med moralisk misstänksamhet förväntas hanteras på ett korrekt och passande sätt. LÄS MER

 4. 4. Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Gun-Britt Johansson; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Infanticide; child homicide; illegitimacy; social bonds; shame; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology Sociology of Law; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi Rättssociologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTMany studies have been conducted on infanticide and child homicide. Researchers have approached the subject with different theoretical frameworks and explored it from different dimensions, geographical areas, and time periods. As much as the questions have varied so have the answers. LÄS MER

 5. 5. Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mona Sundh; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap; smoking; prevention; tobacco; adolescents; minimum-age law of 18 years; test purchases; tobak; 18-årsgräns; ungdomar; provinköp; rökning; prevention; Socialt arbete; Social Work; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Smoking habits in adolescence have a strong impact on smoking habits in adulthood. Nine of ten adult smokers started smoking before the age of eighteen. Thus, efforts to prevent the use of tobacco among minors are of great interest. In 1997 a minimum-age law of 18 years for purchase of tobacco was introduced in Sweden. LÄS MER