Sökning: "self-organization"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet self-organization.

 1. 1. Self-organization of nanoparticles - implications for interface biology

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anders Lundgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gold nanoparticles; self-organization; self-assembly; nanostructure; nanopatterns; cell surface interactions; chemical gradients;

  Sammanfattning : Cells bind to their surroundings via proteins displayed on the cell surface. These interactions support the cells and are important for many cellular processes, e.g. cell migration during morphogenesis, wound healing and cancer metastasis. LÄS MER

 2. 2. Lipid Nanotube Networks: Shape Transitions and Insights into the Dynamics of Self-Organization

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tatsiana Lobovkina; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; circular nanotube; shape transition; enzymatic reaction; nanotube knot; self-organization; liposome; lipid nanotube; lipid vesicle; nanotube-vesicle network;

  Sammanfattning : Nanotube-vesicle networks (NVNs) are simplified models of cell membrane tubular systems which are dynamic transportation routs for molecular cargoes in biological cells. The presented work describes dynamic properties of NVNs such as self-organization, shape and topology transformations; moreover, specific geometric properties of the networks are used for controlling enzymatic reactions. LÄS MER

 3. 3. The Inherent Complexity of Agglomeration : Essays on the self-organization of urban economies

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Joakim Wernberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive system CAS ; Complexity; Self-organization; Agglomeration economies; Knowledge spillovers; Information processing; Local interactions; Cities; Urban economies; Urban Scaling; Intra-urban scaling;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen kombinerar vetenskapen om komplexa adaptiva system med ekonomiska geografi för att beskriva och undersöka självorganiserande principer och drag i täta urbana ekonomier, särskilt med avseende på flöden av information och kunskap mellan människor som ger upphov till produktivitetsrelaterade externaliteter. Avhandlingen består av en kappa som presenterar det övergripande ramverket samt fyra artiklar som behandlar olika aspekter av urbana interaktioner och den interna distributionen av ekonomisk aktivitet i städer. LÄS MER

 4. 4. Chelating surfactants : self-organization and complex formation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Cecilia Lindblad; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ripples Across The Internet of Things Context Metrics as Vehicles forRelational Self-Organization

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Jamie Walters; Mittuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; context information; context distances; context modelling; dcxp; cii; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The current paradigm shift in computing has placed mobile computation at the centre of focus. Users are now even more connected; demanding everything everywhere services. LÄS MER