Sökning: "LAW JURISPRUDENCE"

Visar resultat 1 - 5 av 214 avhandlingar innehållade orden LAW JURISPRUDENCE.

 1. 1. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Bernard Johann Mulder; Johann Mulder; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; acquired rights; EC law; Employment protection; transfer of undertaking; EU law.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, änd-rades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. LÄS MER

 2. 2. Rule of law after war : ideologies, norms and methods for legal and judicial reform

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Richard Zajac Sannerholm; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rule of law; legal and judicial reform; administrative reform; war-torn societies; state-building; constitutional reform; law reform; institution-building; access-creation; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Juridik; Law;

  Sammanfattning : This study concerns itself with rule of law assistance in the aftermath of war. Over the past decade, rule of law has emerged as an essential objective in state-building missions. This has led to a host of programmes and projects on law reform, constitutional development, judicial training, and institutional establishment. LÄS MER

 3. 3. The Policy of Law : A Legal Theoretical Framework

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Mauro Zamboni; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law-making; politics; policy; jurisprudence; law; LAW JURISPRUDENCE Other law Jurisprudence; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Allmän rättslära;

  Sammanfattning : This work aims at framing, from a normative perspective, a field in which to locate one of the means of allowing politics to become law: the policy of law. The first part is devoted to the exploration of the relationship between law and politics as considered by major current schools of legal theory, such as legal positivism (Kelsen), analytical jurisprudence (Hart), Finnis’ natural law theory, American and Scandinavian legal realism, Critical Legal Studies and Law and Economics. LÄS MER

 4. 4. Okonventionella varumärken : - form, färg, doft, ljud

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Erika Lunell; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Private Law; civilrätt; trade mark; unconventional mark; shape mark; hologram mark; colour mark; scent mark; sound mark; distinctive character; graphic representation; Juridik; Law; Intellectual Property Law;

  Sammanfattning : This dissertation deals with new types of marks – shape marks, colour marks, feel marks, hologram marks, motion marks, sound marks, scent marks and taste marks – which, as an option or complement to conventional word or figure marks, are being increasingly used as trade marks in the market place. This trend gives rise to legal and practical questions related to the application of already established trade mark principles in the new context. LÄS MER

 5. 5. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; praktisk filosofi; Practical Philosophy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER