Sökning: "arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet arbetsrätt.

 1. 1. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Eva Schömer; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen belyses den inneboende konflikt som finns mellan de två snarlika begreppen jämställdhet och jämlikhet. Detta görs genom att fokusera på svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem ur ett tvärvetenskapligt feministiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Niklas Selberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett europeiserat arbetstagarinflytande : en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Erik Sjödin; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour law; employee involvement; EU labour law; arbetsrätt; arbetstagarinflytande; EU-arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Employee involvement is a central question in labour law. In this dissertation the author examines eight EU directives (the involvement directives) with provisions on employee involvement. The aim of the dissertation is to analyse the content of the involvement directives and how they have affected the Swedish system of employee involvement. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

  Författare :Per Norberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the normative conflict between labour law and competition law. The legislation in each area gives the Courts guidance in solving a legal problem that has previously been classified as belonging to one or the other area. LÄS MER

 5. 5. Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag

  Författare :Mikael Hansson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kollektivavtal; arbetsrätt; rättsvetenskap; narratologi; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The collective agreement is considered to be the single most important method of regulating the labour market in Sweden. Its importance is emphasised by the fact that there is no legislation concerning wages, and that labour-market legislation often can be derogated from by collective agreements (quasi-mandatory statutes). LÄS MER