Sökning: "arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet arbetsrätt.

 1. 1. Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Malmberg; Mia Rönnmar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kollektivavtal; arbetsrätt; rättsvetenskap; narratologi; Labour law; Arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The collective agreement is considered to be the single most important method of regulating the labour market in Sweden. Its importance is emphasised by the fact that there is no legislation concerning wages, and that labour-market legislation often can be derogated from by collective agreements (quasi-mandatory statutes). LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Författare :Eva Schömer; Håkan Hydén; Niklas Bruun; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt; arbetsrätt; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : On the first of January 1992 the present Equal Opportunity Act came into force. A central aim of this law is to improve the conditions of women's working life. One aspect of the law is the possibility to serve as a mean of shifting the balance of power between the sexes. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett europeiserat arbetstagarinflytande : en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  Författare :Erik Sjödin; Jonas Malmberg; Petra Herzfeld Olsson; Daniel Stattin; Jens Kristiansen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour law; employee involvement; EU labour law; MBL; medbestämmande; mbl11; mbl19; LSA; 2001 23; 98 59; 2002 14 EWC; Europeiska företagsråd; arbetstagares styrelserepresentation; arbetsrätt; arbetstagarinflytande; EU-arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Employee involvement is a central question in labour law. In this dissertation the author examines eight EU directives (the involvement directives) with provisions on employee involvement. The aim of the dissertation is to analyse the content of the involvement directives and how they have affected the Swedish system of employee involvement. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Författare :Per Norberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the normative conflict between labour law and competition law. The legislation in each area gives the Courts guidance in solving a legal problem that has previously been classified as belonging to one or the other area. LÄS MER