Sökning: "Jonas Malmberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Malmberg.

  1. 1. Anställningsavtalet : Om anställningsförhållandets individuella reglering : [individual regulation of the employment relationship]

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jonas Malmberg; Uppsala universitet.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Jurisprudence; Allmän rättslära;

    Sammanfattning : In this thesis, the author examines the. extent to which the Swedish Labour Courtaccords significance to individual employment contracts, and other factors personal tothe employer and employee, in determining the content of the employmentrelationship (i.e. the rights and duties of the parties). LÄS MER