Sökning: "Loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade ordet Loyalty.

 1. 1. Value creation and loyalty in exchange relationships : a dynamic perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Claes Gunnarsson; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Industrial marketing; Value creation; Shortfall; Loyalty; Business relationship; Trust; Commitment; Customer satisfaction.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This marketing dissertation focuses on the troublesome aspects of value creation in dynamic business relations including in relation to internal and external customers. The research field points out that relationship-mediated value creation emerges in various forms of organizational arrangements, inter-organizational settings, service systems and networks. LÄS MER

 2. 2. Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lisa Flower; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Loyalty; law; emotional regime; emotion; facework; emotion work; teamwork; Lojalitet; lagen; emotionsregim; emotion; facework; emotionsarbete; teamwork;

  Sammanfattning : Försvarsadvokaters arbete utspelar sig i emotionellt laddade men emotionellt begränsade situationer. Detta är särskilt påtagligt i brottmålsrättegångar. Upprivna klienter, oförutsebara avbrott, skakande bevis, emotionella målsägande, till och med moralisk misstänksamhet förväntas hanteras på ett korrekt och passande sätt. LÄS MER

 3. 3. Lojaliteten, prostarna, språket : studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet

  Detta är en avhandling från Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

  Författare :Stig Alenäs; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lund Diocese; catechism lists; study meetings; Scania; parish clerks; wax candles; catachism; disloyalty; loyalty; literacy; rural deans; language; swedification; Integration; incorporation; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att få svar på frågan om prostarnas lojalitet i samband med ”försvenskningen” av Lunds stift på 1680-talet, har jag använt lokalt material såsom räkenskaper och längder. Jämfört med den tidigare forskningen har mer preciserade och delvis annorlunda resultat presenterats, både vad gäller prostarnas lojalitet och ”försvenskningens” intensitet. LÄS MER

 4. 4. Gör som jag säger! igen och igen om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jens Martin Svendsen; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 5. 5. Lojalitet och motstånd anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Marie Hjalmarsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; power; resistance; loyalty; self-organization; home help services; new technology;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light on the dynamics and the complexity in the relationship between power and resistance in labour, from an employee-perspective. This is done by describing and analyzing how a group of employees in municipal home help services interpret and make use of their possibilities to act in relation to a process of change, initiated by the management, involving new technology. LÄS MER