Sökning: "issues"

Visar resultat 1 - 5 av 5320 avhandlingar innehållade ordet issues.

 1. 1. Semantic Information and Information Security : Definitional Issues

  Författare :Björn Lundgren; Niklas Möller; Sven Ove Hansson; Stjernberg Fredrik; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; definitions; distinctions; philosophy of information; philosophy of risk; security; information; information security; semantics; semantic information; veridicality thesis; informativity; RIGHT; CIA; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : This licentiate thesis consist of two separate research papers which concern two tangential topics – that of semantic information and that of information security. Both topics are approached by similar methods, i.e. with a concern about conceptual and definitional issues. LÄS MER

 2. 2. Trust issues : Welfare workers' relationship to their organisation

  Författare :Jonas Welander; Kerstin Isaksson; Wanja Astvik; Juliska Wallin; Ildikó Asztalos Morell; Lotta Dellve; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employee-organisation relationship; new public management; psychological contracts; job demands; job resources; organisational factors; trust; Working Life Studies; arbetslivsvetenskap;

  Sammanfattning : In the past decades, the public sector has undergone important organisational policy changes, referred to as New Public Management. These management strategies focus on continuous cost improvements and rationalisation of operations. LÄS MER

 3. 3. Elever möter samhällsfrågor : Didaktiska och bildningsteoretiska perspektiv på samhällsorienterande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor

  Författare :Sara Blanck; Martin Stolare; Martin Jakobsson; Jan Löfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; civics; social issues; teaching; subject integration; pupils; didactical choices; curriculum principles; powerful knowledge; specialised knowledge; everyday knowledge; educational theory; Klafki; Bildung; epoch-typical; educational reconstruction; grades 4–6; grades 7–9; compulsory school; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; conceptual change; inferences; migration biographies; sustainable development; samhällsorienterande ämnen; Samhällskunskap; undervisning; ämnesintegration; elever; didaktiska val; curriculumprinciper; kraftfull kunskap; specialiserad kunskap; vardaglig kunskap; bildningsteori; Klafki; bildning; epoktypiska samhällsfrågor; didaktisk rekonstruktion; årskurs 4–6; årskurs 7–9; grundskola; ämnesövergripande; ämnessamspel; begreppslig förändring; begreppslig utveckling; inferenser; migrationsbiografier; hållbar utveckling; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i didaktik och bildningsteoretiska perspektiv är syftet med denna avhandling att undersöka och analysera ämnesövergripande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor i grundskolan för att utveckla kunskap om undervisningens didaktiska möjligheter och utmaningar.Avhandlingen är en sammanläggning och består av tre ingående texter: en licentiatuppsats om samhällskunskapsämnet i ämnesintegrerad undervisning som genomfördes 2012–2014 samt två artiklar från forskningsprojektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6” som genomfördes 2017–2022. LÄS MER

 4. 4. User engagement in Living Labs : Issues and concerns

  Författare :Abdolrasoul Habibipour; Anna Ståhlbröst; Diana Chronéer; John Sören Pettersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participatory design; user engagement; user engagement framework; user perspective; commitment; living lab; innovation; test; adoption; Information systems; Informationssystem;

  Sammanfattning : User engagement and the participatory design approach are well-established in information systems research for many years, and several studies have investigated the challenges of user engagement in the innovation processes. The majority of these studies have discussed participatory design activities – specifically user engagement –in an organizational context. LÄS MER

 5. 5. B2B Standards Implementation : Issues and Solutions

  Författare :Eva Söderström; Benkt Wangler; Aphrodite Tsalgatidou; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; B2B standards; Implementation; Guidelines; Information technology; Informationsteknik; Teknik;

  Sammanfattning : Interoperability between organisations involved in Business-to-Business (B2B) electronic commerce requires a common understanding and a common language. For this purpose, standards are required. B2B standards are in the thesis defined as guidelines for how communication and information sent between companies should be structured and managed. LÄS MER