Sökning: "work related attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 145 avhandlingar innehållade orden work related attitudes.

 1. 1. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 2. 2. Why Work? Comparative Studies on Welfare Regimes and Individuals' Work Orientations

  Detta är en avhandling från SOFI

  Författare :Ingrid Esser; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare state; production regime; work values; attitudes to work; employment commitment; retirement preferences; multi-level analysis; comparative; institutions; work motivation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to examine how different welfare and production regimes may have structured individuals’ work orientations into cross-national patterns by the late 1990s and early 2000s. Three different aspects of work orientations are considered in the three studies. LÄS MER

 3. 3. Gender, Work, and Attitudes

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Andreas Kotsadam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parental leave; natural experiments; causality; attitudes; informal care; female labor supply.;

  Sammanfattning : Paper 1: The long term effect of own and spousal parental leave on mothers’ earnings We take advantage of the introduction of a Norwegian parental leave reform in 1993 to identify the causal effect of parental leave on mothers’ long-term earnings. The reform raised the total leave period by seven weeks, but reserved four weeks for the father. LÄS MER

 4. 4. Computer use @ work. Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Birgitta Wanek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work content; employees; work tasks; computer use; process operators; VDU use; computer-aided work; psychosocial work environment; computer attitudes; measurements; Occupational health; industrial medicine; Industrial psychology; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; Psychology; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; Arbetspsykologi; industripsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utgångspunkten för denna avhandling har varit att studera användningen av datorer i arbetet utifrån ett mer holistiskt perspektiv än vad som varit brukligt i tidigare traditionell hälsoforskning om datoranvändning, genom att även inkludera arbetsinnehållet som inte utförs med hjälp av datorn. Avhandlingens ansatts skiljer sig således från tidigare traditionell hälsoforskning av datorarbete där själva datorarbetet i huvudsak enbart har studerats. LÄS MER

 5. 5. Proactivity at work

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Kin Andersson; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job design; work task analysis; proactivity; unemployment; attitudes; personal initiative; job-search behaviour; group initiative; group processes; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Proactive behaviour implies taking initiative and mastering unexpected situations, and hence, is desirable in different situations. The present thesis includes three empirical studies intended to understand the consequences of proactive behaviour, as well as the factors that contribute to proactive behaviour at work and when facing unemployment. LÄS MER