Sökning: "Filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 4420 avhandlingar innehållade ordet Filosofi.

 1. 1. Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions

  Författare :Gisela Susanna Bengtsson; Juliet Floyd; Sören Stenlund; Gordon Baker; Olav Gjelsvik; Edward Minar; Marie McGinn; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Wittgenstein; conception of philosophy; dogmatism; philosophical method; Frege; elucidation; metaphor; theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vara - Framträdande - Värld Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Krystof Kasprzak; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Susanna Lindberg; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities; Fink; Heidegger; Patočka; phenomenology; phenomenon; appearing; appearance; existence; movement; orgiasm; the sublime; sleep; Humaniora; Fink; Heidegger; Patočka; fenomenologi; fenomen; framträdande; sken; existens; rörelse; orgiasm; det sublima; sömn; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The present investigation discusses the phenomenological concept of the phenomenon through an interpretation of the meaning of the negativity of the phenomenon in the philosophical works of Martin Heidegger, Jan Patočka and Eugen Fink. This negativity is thematised in terms of a loss and a privation that leads to a description of the appearing of the phenomenon as a sublime event, which exposes existence to an absence of meaning. LÄS MER

 3. 3. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy, Uppsala University

  Författare :Lovisa Andén; Sharon Rider; Hans Ruin; Ulrika Björk; Lisa Folkmarson Käll; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 4. 4. Empathy and emotions on the notion of empathy as emotional sharing

  Detta är en avhandling från Umeå : Filosofi och lingvistik

  Författare :Peter Nilsson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The topic of this study is a notion of empathy that is common in philosophy and in the behavioral sciences. It is here referred to as ‘the notion of empathy as emotional sharing’, and it is characterized in terms of three ideas. LÄS MER

 5. 5. Future generations A challenge for moral theory

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gustaf Arrhenius; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; future generations; population theory; population ethics; axiology; welfare; moral theory; social choice theory; impossibility theorems; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Practical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Praktisk filosofi; Practical Philosophy; Praktisk filosofi;

  Sammanfattning : For the last thirty years or so, there has been a search underway for a theory that canaccommodate our intuitions in regard to moral duties to future generations. The object ofthis search has proved surprisingly elusive. The classical moral theories in the literature allhave perplexing implications in this area. LÄS MER