Sökning: "Lotta Dellve"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Lotta Dellve.

 1. 1. Diskursiv arbetsmiljö : Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

  Författare :Lisbeth Rydén; Inga-Lill Söderberg; Lotta Snickare; Lotta Dellve; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursiv arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om organisatorisk arbetsmiljö. Studiens specifika syfte är tudelat: dels att undersöka och utvärdera en diskursiv ansats för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö, dels att undersöka och utveckla en modell för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Explaining occupational disorders and work ability among home care workers

  Författare :Lotta Dellve; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational diseases; work injury; musculoskeletal; sick leave; retirement; work ability; home care; home care service; home health aides; nursing personnel;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate what factors and conditions contribute to explain the incidences of reported occupational disorders (occupational injuries and work-related diseases and symptoms) and work ability (long-term work ability, long-term sick leave and disability pension) among home care workers (HCWs).Factors at three levels were investigated in this thesis: the macro-organisational level, the workplace level and the individual level. LÄS MER

 3. 3. Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers. : Factors that contribute to or counteract changes

  Författare :Jörgen Andreasson; Lotta Dellve; Jonas Hermansson; Linda Ahlstrom; Erik Ljungar; Nomie Eriksson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Healthcare; Managers; Support; Organizational preconditions; Healthcare process quality; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ). LÄS MER

 4. 4. Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes : Factors that contribute to or counteract changes

  Författare :Jörgen Andreasson; Dellve Lotta; Nomie Eriksson; The University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Healthcare; Managers; Support; Organizational preconditions; Healthcare process quality;

  Sammanfattning : Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ). LÄS MER

 5. 5. Attractive Work : Nurses´ work in operating departments, and factors that make it attractive

  Författare :Catrine Björn; Malin Josephson; Barbro Wadensten; Dag Rissén; Lotta Dellve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :attractive work; nursing workforce; personnel turnover; job satisfaction; nurse retention; nurse shortage; operating room; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Previous studies show that nurse retention is one of the most effective strategies to counteract nursing shortages. Few studies have focused on the crucial resource of registered specialist nurses in operating departments. LÄS MER