Sökning: "Informationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 645 avhandlingar innehållade ordet Informationsteknik.

 1. 1. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen : En studie av fyra revisionsbyråer

  Författare :Håkan Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Revisionsbyråer; Informationsteknik; Granskningsprocesser; Arbetssätt; Företagsekonomi Revision; Information technology; Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Utvecklingen i slutet av 1900-talet inom området informationsteknik har förändrat förutsättningarna för revision, vilket har inneburit att revisionsbyråerna har förändrat sina granskningsprocesser. Granskningsmoment som tidigare inte har varit praktiskt möjliga att genomföra kan numera utföras tack vare att kapaciteten att lagra, sortera och överföra information har ökat dramatiskt. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhet i verksamheter : begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter

  Författare :Per Oscarson; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informationsteknik; Informationsteknik; informationssystem; informationsteknik; IS IT; informationssäkerhet; ISV-modellen; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Verksamheters säkerhetsproblem i samband med informationssystem och informationsteknik (IS/IT) är ett område som uppmärksammats kraftigt de senaste åren. Denna avhandling syftar till att ge en ökad förståelse av informationssäkerhet; begreppet i sig, dess hantering iverksamheter samt dess betydelse för verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Dealing with Missing Mappings and Structure in a Network of Ontologies

  Författare :Qiang Liu; Patrick Lambrix; Nahid Shahmehri; Henrik Eriksson; He Tan; Heiner Stuckenschmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Ontology; Ontology Engineering; Ontology Alignment; Ontology Debugging; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : With the popularity of the World Wide Web, a large amount of data is generated and made available through the Internet everyday. To integrate and query this huge amount of heterogeneous data, the vision of Semantic Web has been recognized as a possible solution. One key technology for the Semantic Web is ontologies. LÄS MER

 4. 4. Digital Content Networks : The Past, the Present and Decentralizing

  Författare :Tommo Reti; Marko Turpeinen; Nils Enlund; Jussi Kangasharju; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Information technology; Informationsteknik; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : This thesis presents a solution-oriented analysis of current issues in digital content distribution management and content networks. The findings support the view that the recent development in the area has created a few congestion points, both in content distribution and content business, that gather increasing technical, social, financial, and political influence in the world. LÄS MER

 5. 5. Performance Analysis of Application-Specific Multicore Systems on Chip

  Författare :Iyad Al Khatib; Axel Jantsch; Jari Nurmi; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Multicore; System on Chip; Performance; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : The last two decades have witnessed the birth of revolutionary technologies in data communications including wireless technologies, System on Chip (SoC), Multi Processor SoC (MPSoC), Network on Chip (NoC), and more. At the same time we have witnessed that performance does not always keep pace with expectations in many services like multimediaservices and biomedical applications. LÄS MER