Sökning: "Guidelines"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 avhandlingar innehållade ordet Guidelines.

 1. 1. Bring hypertension guidelines into play guideline-based decision support system for drug treatment of hypertension and epidemiological aspects of hypertension guidelines

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Mats Persson; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arterial hypertension; cardiovascular risk; clinical decision support system; drug treatment; guidelines;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Planning Design Automation Systems : Criteria and Guidelines

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Mikael Cederfeldt; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design automation; Variant design; Synthesis; Process maturity; Potential; Need; Planning; Evaluation; and Evaluation.;

  Sammanfattning : Design automation can be a powerful tool in the continuous endeavour to cut lead times, workloads, and, ultimately, costs in order to become more competitive in an increasingly globalised market. Identifying a need for design automation is, consequently, not difficult. What becomes a lot more difficult is identifying the actual need, i.e. LÄS MER

 3. 3. Attitudes and beliefs about national guidelines for schizophrenia. A study among stakeholders

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Författare :Boel Sandström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attitude; evidence-based; guidelines; implementation; leadership; mental health; nursing; PARIHS;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intresset för evidens-baserad vård växer snabbt men trots att nya forskningsresultat produceras och publiceras löpande, tar det lång tid innan de får genomslag i den vård som erbjuds patienter och brukare. Det finns beräkningar som talar för att det tar mellan åtta och trettio år innan tillgängliga forskningsresultat har blivit implementerade och börjat användas rutinmässigt i det dagliga vårdarbetet. LÄS MER

 4. 4. Visualization of Guidelines on Computer Networks to Support Processes of Design and Quality Control

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Mikael Blomé; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Visualization.; Vehicle design; Quality control; Participation; Intranet; Instructions; ISO 9000; Industrial companies; Guidelines; Computer networks; Ergonomics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att tillverka produkter av hög kvalitet, behöver industriella företag strukturera arbetet med hjälp av instruktioner och riktlinjer som är lätta att förstå och komma åt. Dessa samlas ofta i en eller flera pärmar eller på internt datornätverk, ofta som en del av den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. LÄS MER

 5. 5. MANAGING DRUG USE IN THE ELDERLY. General practitioners’ adherence to guidelines and patients’ conceptions of medication

  Detta är en avhandling från Generel Practive/Family Medicine, Clinical Sciences in Malmö

  Författare :Sara Modig; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; drug therapy; medication knowledge; beliefs about medicines; adherence; guidelines; renal function; renal risk drugs; cardiovascular disease; GP; primary care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Med stigande ålder ökar antalet kroniska sjukdomar hos patienten och därmed även mängden läkemedel. I grunden är läkemedel bra produkter som lindrar, botar eller förebygger sjukdomar och lidande. Dock är äldre (>65 år) mer utsatta för potentiellt negativa effekter av läkemedel. LÄS MER