Sökning: "Astrid Norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Astrid Norberg.

 1. 1. Från design till meningsskapande : En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1

  Författare :Malin Norberg; Lena Boström; Ola J Lindberg; Magnus Österholm; Astrid Pettersson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics textbooks; Students’ Meaning-making; Multimodality; Meaning potential; Agency; Year 1; Subtraction;

  Sammanfattning : This thesis examines students’ work with mathematics textbooks in Year 1 (students aged 7–8 years) of Swedish elementary school. The aim of this thesis was to contribute knowledge about and an understanding of how students make meaning in their work with mathematics textbooks. LÄS MER

 2. 2. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 3. 3. Ett liv i berg och dalbana : innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser

  Författare :Margareta Brännström; Gunilla Strandberg; Astrid Norberg; Kurt Boman; Bengt Fridlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic heart failure; close relative; limit situation; palliative care; patient; phenomenological-hermeneutics; professional caregiver; fenomenologisk-hermeneutik; gränssituation; professionella vårdare; kronisk hjärtsvikt; närstående; palliativ vård; patient; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate meanings of living with severe chronic heart failure (CHF) in palliative advanced home care (PAHC) as disclosed through patients’, close relatives’ and nurses’ narratives. This thesis comprises four papers that illuminate the phenomenon from various perspectives and with different focus. LÄS MER

 4. 4. The complicated struggle to be a support : meanings of being a co-worker, supervisor and closely connected to a person developing burnout

  Författare :Eva Ericson-Lidman; Gunilla Strandberg; Astrid Norberg; Ulla-Carin Hedin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; co-workers; supervisors; closely connected; healthcare; phenomenological-hermeneutics; thematic content analysis; the ethical demand; social support; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of being a co-worker, supervisor and closely connected to a person developing burnout, and to describe perceptions of signs preceding burnout. The thesis comprises four papers and is based on qualitative data. LÄS MER

 5. 5. Striving to be able and included : Expressions of sense of self in people with Alzheimer's disease

  Författare :Ragnhild Hedman; Britt-Marie Ternestedt; Görel Hansebo; Ingrid Hellström; Astrid Norberg; Anna-Karin Edberg; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Agency; Alzheimer s disease; Communion; Early onset; Harré s social constructionist theory; Positioning; Research participation; Self; Support group; agency;

  Sammanfattning : According to research applying a social constructionist perspective, the sense of self is not lost in people with Alzheimer’s disease (AD). It is, however, greatly influenced by the symptoms and by how they are treated by other people. LÄS MER