Sökning: "psychiatrization"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet psychiatrization.

 1. 1. Psykiatriseringen av skolkaren : BUP och det institutionella omhändertagandet av ungdomar som inte går till skolan

  Författare :Hans Ek; Rikard Eriksson; Joakim Isaksson; Kerstin Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Truancy; young people who do not go to school; institutional care; child and adolescent psychiatry; social services; school; collaboration; exclusion; psychiatrization;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis was to investigate the nature of as well as critically review the institutional care of young people who do not go to school.The thesis consists of four studies. LÄS MER

 2. 2. Relationär pedagogik - för ett sannare liv : En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet ADHD

  Författare :Mattias Nilsson Sjöberg; Johan Dahlbeck; Karin Zetterqvist Nelson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ADHD; critical pedagogy; ethics; ontology; onto-epistemological violence; ontopedagogy; pedagogy; philosophy of education; psychiatrization; ADHD; kritisk pedagogik; etik; filosofi; metafysik; ontologi; onto-epistemologiskt våld; ontopedagogik; pedagogik; pedagogisk filosofi; psykiatrisering;

  Sammanfattning : Föreliggande doktorsavhandling utgör en pedagogisk-filosofisk studie av diagnosen ADHD som uppfostran. Avhandlingen består av fyra internationellt publicerade artiklar samt en substantiell kappa. LÄS MER