Sökning: "patient"

Visar resultat 1 - 5 av 4393 avhandlingar innehållade ordet patient.

 1. 1. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Författare :Inga Larsson; Björn Sjöström; Kaety Plos; Catharina Lindencrona; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Nursing; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 2. 2. Patient Patients? : Achieving Patient Empowerment through active participation, increased knowledge and organisation

  Författare :Sophie Söderholm Werkö; Victor Pestoff; Birgitta Olsson; Gemma Donnelly-Cox; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patients; empowerment; patient organisations; participation; representation; influence; membership; co-production; intense dedication; diabetes; health care; Sweden; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study examines patient empowerment in two local diabetes branch organisations in Sweden. In particular, the study focuses on the organisations’ membership, participation and influence on external actors. LÄS MER

 3. 3. Forskare - behandlare - patient : en studie i praktisk forskningsetik

  Författare :Stina Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; forskningsetik; behandlingsforskning; yrkesetik; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patient participation : what it is and what it is not

  Författare :Ann Catrine Eldh; Margareta Ehnfors; Inger Ekman; Ella Danielsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. LÄS MER

 5. 5. Work technique in lifting and patient transfer tasks

  Författare :Katarina Kjellberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :age; biomechanics; gender; lifting; low back disorders; methods; observations; nurses; patient comfort; patient handling; patient; safety; work technique;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and develop methods for describing, analysing and assessing work technique in lifting and patient transfer tasks, and to study how the work technique is related to personal factors and aspects of patient quality and safety. The focus was on work technique features with implications for musculoskeletal load and for the development of musculoskeletal disorders. LÄS MER