Sökning: "Gunilla Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Gunilla Strandberg.

 1. 1. Inner strength among old people : a resource for experience of health, despite disease and adversities

  Författare :Kerstin Viglund; Gunilla Strandberg; Berit Lundman; Elisabeth Jonsén; Björn Nygren; Gunilla Borglin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inner strength; old people; health; disease management; instrument development; mediating; structural equation modelling; qualitative content analysis; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background Inner strength has been described as an important phenomenon in association with disease management, health, and ageing. To increase the knowledge of the phenomenon of inner strength, a meta-theoretical analysis was performed which resulted in a model of Inner Strength where inner strength comprises four interrelated and interacting dimensions; connectedness, creativity, flexibility, and firmness. LÄS MER

 2. 2. Beroende av vård : innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Författare :Gunilla Strandberg; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Eli Haugen Bunch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett liv i berg och dalbana : innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser

  Författare :Margareta Brännström; Gunilla Strandberg; Astrid Norberg; Kurt Boman; Bengt Fridlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic heart failure; close relative; limit situation; palliative care; patient; phenomenological-hermeneutics; professional caregiver; fenomenologisk-hermeneutik; gränssituation; professionella vårdare; kronisk hjärtsvikt; närstående; palliativ vård; patient; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate meanings of living with severe chronic heart failure (CHF) in palliative advanced home care (PAHC) as disclosed through patients’, close relatives’ and nurses’ narratives. This thesis comprises four papers that illuminate the phenomenon from various perspectives and with different focus. LÄS MER

 4. 4. The complicated struggle to be a support : meanings of being a co-worker, supervisor and closely connected to a person developing burnout

  Författare :Eva Ericson-Lidman; Gunilla Strandberg; Astrid Norberg; Ulla-Carin Hedin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; co-workers; supervisors; closely connected; healthcare; phenomenological-hermeneutics; thematic content analysis; the ethical demand; social support; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of being a co-worker, supervisor and closely connected to a person developing burnout, and to describe perceptions of signs preceding burnout. The thesis comprises four papers and is based on qualitative data. LÄS MER

 5. 5. Att bli eller inte bli utbränd : ett komplext fenomen bland vårdpersonal på samma arbetsplatser

  Författare :Gabriella Gustafsson; Gunilla Strandberg; Marie Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnt out non-burnt out; conscience; healthcare personnel; phenomenological-hermeneutics; stress of conscience; PLSR; 16PF; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The thesis comprises four papers. The overall aim was to illuminate meanings of becoming and being burnt out respectively not becoming or being burnt out. LÄS MER