Sökning: "Mattias Nilsson Sjöberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mattias Nilsson Sjöberg.

  1. 1. Relationär pedagogik - för ett sannare liv : En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet ADHD

    Författare :Mattias Nilsson Sjöberg; Johan Dahlbeck; Karin Zetterqvist Nelson; Malmö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ADHD; critical pedagogy; ethics; ontology; onto-epistemological violence; ontopedagogy; pedagogy; philosophy of education; psychiatrization; ADHD; kritisk pedagogik; etik; filosofi; metafysik; ontologi; onto-epistemologiskt våld; ontopedagogik; pedagogik; pedagogisk filosofi; psykiatrisering;

    Sammanfattning : Föreliggande doktorsavhandling utgör en pedagogisk-filosofisk studie av diagnosen ADHD som uppfostran. Avhandlingen består av fyra internationellt publicerade artiklar samt en substantiell kappa. LÄS MER