Sökning: "kritisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden kritisk pedagogik.

 1. 1. Rektors pedagogiska ledarskap en kritisk policyanalys

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Katarina Ståhlkrantz; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER

 2. 2. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 3. 3. Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Anita Norlund; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical reading; non-fiction; upper secondary school; parity; Swedish; horizontal discourse; vertical discourse; textbook; teacher; national test;

  Sammanfattning : Critical reading of non-fiction is an essential activity in a range of contexts. Such activities were accentuated in the curricular reform of 1994. At that time, upper secondary education in Sweden was reorganized in order to prepare pupils in both academically and vocationally oriented education for further studies. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jan Berggren; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER

 5. 5. Recognition of Prior Learning in Health Care From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RPL; health care; health care assistant; critical social theory; communicative action; recognition; adult education; adult learning; Jürgen Habermas; Axel Honneth; Validering; omvårdnad; vårdbiträde; kritisk samhällsteori; kommunikativt handlande; erkännande; vuxnas lärande; Jürgen Habermas; Axel Honneth;

  Sammanfattning : During the last decades Recognition of Prior Learning (RPL) has become a more frequently used method to recognise adult’s prior learning. This thesis analyses a process of RPL in health care, where health care assistants are assessed against subjects in the upper-secondary health care program. LÄS MER