Sökning: "kritisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden kritisk pedagogik.

 1. 1. Rektors pedagogiska ledarskap en kritisk policyanalys

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Katarina Ståhlkrantz; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER

 2. 2. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 3. 3. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Wei Wang; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-02-06]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Sammanfattning : Since the late 1970s, China has experienced remarkable socioeconomic development. The trend towards marketisation and modernisation overturned culturally-rooted lifestyles, and more and more ethnic minorities in China have started to regard their traditional cultures as irrelevant to their livelihoods and future and chosen to move away from them. LÄS MER

 4. 4. Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anita Norlund; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical reading; non-fiction; upper secondary school; parity; Swedish; horizontal discourse; vertical discourse; textbook; teacher; national test;

  Sammanfattning : Critical reading of non-fiction is an essential activity in a range of contexts. Such activities were accentuated in the curricular reform of 1994. At that time, upper secondary education in Sweden was reorganized in order to prepare pupils in both academically and vocationally oriented education for further studies. LÄS MER

 5. 5. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jan Berggren; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER