Sökning: "Venke Sörlie"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Venke Sörlie.

 1. 1. Children with cancer : focusing on their fear and on how their fear is handled

  Författare :Agneta Anderzén-Carlsson; Venke Sörlie; Mona Kihlgren; Olof Rydén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Children; cancer; fear; handling; Medicine; Medicin; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Various fears in children with cancer have previously been identified as a result of studying e.g. symptom experiences, distress and uncertainty within this population. Studies of the meaning the children give to their fear, as well as the handling of their fear seem to be sparse, however. LÄS MER

 2. 2. Challenges in prehospital emergency care : patient, spouse and personnel perspectives

  Författare :Kerstin Forslund; Venke Sørlie; Margareta Ehnfors; Margareta Gustafsson; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; challenge; prehospital; emergency; care; patient; spouse; personnel; chain; acute chest pain; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care (PEC) with the emergency call to the Emergency Medical Dispatch (EMD) centre is an essential part of the health-care system. It is important to obtain knowledge about the links in the PEC chain from the perspectives of those providing the service and those receiving it. LÄS MER

 3. 3. Telephone Nursing : Stakeholder views and understandings from a paediatric and a gender perspective

  Författare :Elenor Kaminsky; Inger K Holmström; Marianne Carlsson; Venke Sørlie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Children; Equitable Healthcare; Gender; Health Promotion; Managers; Paediatric; Paediatric Health Calls; Parents; Registered Nurses; Telenurse; Telephone Nursing; Qualitative Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : ‘First line healthcare’ is offered via telephone in many Western countries. The overall aim of this thesis is to describe Telephone Nursing (TN) from three viewpoints: telenurses, parents calling for their children, and operation managers. Four empirical studies were conducted. LÄS MER

 4. 4. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Venke Sörlie; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER