Sökning: "child"

Visar resultat 1 - 5 av 1628 avhandlingar innehållade ordet child.

 1. 1. Når arbeidende barn mobiliserer seg. En studie av tre unioner i Karnataka, India

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Aina Winsvold; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; child adult interaction; child focused perspective; informal sector; social mobilisation; child interviews; Karnataka; political space; collective identity; child work; child participation; child labour; child rights; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I ett ökande antal regioner i världen finns det arbetande barn som organiserar sig utifrån sin identitet som arbetande barn. Jag har studerat tre olika unioner i delstaten Karnataka i Indien, där jag har fokuserat på hur dom själva upplever mobiliseringen och vilka möjligheter de har att förändra sin situation inom existerande normer, traditioner och samhällsstrukturer. LÄS MER

 2. 2. The Negotiable Child The ILO Child Labour Campaign 1919-1973

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marianne Dahlén; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Legal history; child labour; childhood history; childhood studies; labour law; children s rights; children and work; minimum age; International Labour Organisation; international labour law; ILO minimum age campaign; ILO; Rättshistoria; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Rättshistoria; Legal History and Sociology of Law;

  Sammanfattning : This dissertation examines the Conventions and Recommendations to regulate the minimum age for admission to employment between the years 1919 and 1973 – the ILO minimum age campaign. The adoption process has been studied in its chronological and historical context. LÄS MER

 3. 3. Child welfare and professionalization

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Guðrún Kristinsdóttir; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child; child welfare; children s rights; contradictions; family; foster care; Iceland; local community; professionalization; social policy; social work; welfare state; Barnomsorg; Island; Ungdomsvård; välfärdspolitik;

  Sammanfattning : This study deals with the qualities of professionalization of public child welfare. Its relationto general social policy is emphasized. The potentials of welfarism are explored as a part ofthe study of crisis of legitimacy and rationality prevalent in welfare systems. LÄS MER

 4. 4. A cross-service approach to identify mental health problems in 3–5-year-old children using the Strengths and Difficulties Questionnaire

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabet Fält; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; Preschool; Child Health; Child Health Services; Child Behaviour; Clinical Trial; Implementation; Mental Health; Mental health disorder; Nursing Assessment; Strengths and Difficulties Questionnaire; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The Child Healthcare Services (CHS) in Sweden offer regular health check-ups and reach almost all 0–5-year-old children. Although one of the objectives of the CHS is to detect mental health problems, evidence-based methods are not used for this purpose at the Child Health Clinics (CHCs). LÄS MER

 5. 5. The child with tension-type headache. Physical factors and interactive interventions

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Birte Tornöe; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowering patient education; headache; child; health; neck and shoulder muscles; muscular fitness; cardiovascular fitness and physiotherapy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Danish Børn og især piger med spændingshovedpine (på engelsk tension-type headache,TTH) har en høj forekomst på verdensplan og betyder for børnene en risiko for skolefravær, medicin over forbrug og vedvarende hovedpine. Den viden, der findes om fysiske faktorers sammenhæng med hovedpine, er begrænset, ligesom viden og dokumentation for interventioner er det. LÄS MER