Sökning: "palliative care"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade orden palliative care.

 1. 1. Quality improvement in palliative care : the role of a national quality register and perceptions of information during palliative chemotherapy

  Författare :Lisa Martinsson; Bertil Axelsson; Christina Melin-Johansson; Per Fransson; Kerstin Sandelin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer; chemotherapy; communication; end-of-life care; oncology; palliative care; palliative medicine; quality in healthcare; quality register; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : IntroductionThere is a need in palliative care for development of structured methods to assess quality and support improvement. This need is present both within and outside specialised palliative care.Honest information from physicians is regarded as an important part of palliative care. LÄS MER

 2. 2. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer : närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Författare :Sofia Andersson; Margareta Brännström; Carl Johan Fürst; Olav Lindqvist; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Quality in palliative care from the patient perspective : Instrument development, perceptions of care received and the importance of care

  Författare :Tuva Sandsdalen; Bodil Wilde-Larsson; Selvald Høye; Ingrid Rystedt; Vigdis Grøndahl Abrahamsen; Reidun Hov; Britt-Marie Ternstedt; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; organization-related conditions; palliative care; patient perspective; person-related conditions; psychometric evaluation; quality of care; QPP-PC; systematic review; organisasjonsrelaterte forhold; palliative behandling og omsorg; pasient perspektiv; personrelaterte forhold; psykometrisk evaluering; kvalitet; QPP-PC; systematisk oversikt; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate the quality of palliative care from the patient perspective, to adapt and psychometrically evaluate the Quality from Patients’ Perspective instrument specific to palliative care (QPP-PC) and investigate the relationship between the combination of person- and organization-related conditions and patients’ perceptions of care quality.Methods: In the systematic literature review (I), 23 studies from 6 databases and reference lists in 2014 were synthesized by integrative thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Specialized palliative home care teams : Complementary perspectives of team functions and influences on patients and families

  Författare :Anna Klarare; Carina Lundh Hagelin; Bjöörn Fossum; Carl Johan Fürst; Johan Hansson; Maria Carlsson; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Palliative home care; Teamwork; Patient; Family; Health care professional; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; palliative home care;

  Sammanfattning : Persons with life-threatening illness are increasingly being cared for and dying at home. Palliative care strives to cater to multiple dimensions such as physical, psychosocial and spiritual or existential, and meeting these needs in patients and families requires multiple competencies. LÄS MER

 5. 5. Constipation in palliative care : Prevalence, definitions, symptom distress and risk-factors

  Författare :Eva Erichsén; Maria Friedrichsen; Anna Milberg; Tiny Jaarsma; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Palliative care; constipation; prevalence; definition; symptom-distress; risk factors;

  Sammanfattning : Background and aims: Constipation for patients in palliative care is common and described with variations in prevalence. Side -effects from opioid- treatment, is considered to be one of the main factors leading to constipation. LÄS MER