Sökning: "pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 1412 avhandlingar innehållade ordet pedagogy.

 1. 1. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

  Författare :Charlotte Tullgren; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogy; lek; förskolan; children;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play. LÄS MER

 2. 2. Pedagogik, plats och prestationer : en etnografisk studie om en skola i förorten

  Författare :Anneli Schwartz; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 3. 3. Lärare av idag : om konstitutioneringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Torgny Ottosson; Carola Aili; Dennis Beach; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; Education; Pedagogik; pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 4. 4. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiken i tiden : Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal – exemplet Kunskapsskolan

  Författare :Ylva Ståhle; Ingrid Carlgren; Kirsti Klette; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; individually organised teaching; self-regulated students; centrally steered teaching; independent schools; company schools; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The study concerns the new educational activities that emerge within the deregulated school system at the beginning of the 21st century. Which ideas guide the work? How is the activity formed? What does one hope to achieve? The aim of the thesis is to explore these educational practices in one of the larges independent schools in Sweden – Kunskapsskolan. LÄS MER