Sökning: "Birgit Rasmussen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Birgit Rasmussen.

 1. 1. Skydda och frigöra : en studie av föräldrar till barn med astma och av professionella vårdare

  Författare :Ann-Charlotte Dalheim Englund; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Britt-Inger Saveman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; parent; asthma; gender; family relations; uncertainty; strategies; professional caregivers; adolescence; phenomenological research; grounded theory; quality of life; Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is, from the point of view of parents of a child with asthma, to describe meanings of being a parent, parents’ quality of life, and to describe how family relations are influenced by their child’s disease. The aim is also to increase the understanding of what strategies professional caregivers use in their work with teenagers suffering from asthma. LÄS MER

 2. 2. Atmosphere in care settings : Towards a broader understanding of the phenomenon

  Författare :David Edvardsson; Birgit Rasmussen; PO Sandman; Marit Kirkevold; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Narrative analysis; Grounded Theory; Phenomenological hermeneutics; Symbols; At-homeness; Environment; Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to understand and describe the phenomenon ‘atmosphere in care settings’ as experienced by patients, significant others and health care staff. The study consists of four papers, each of which illuminates various aspects of the phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Vårdplaneringsmötet. : En studie av det institutionella samtalet mellan äldre kvinnor, närstående och vårdare

  Författare :Eva Efraimsson; Birgit Holritz Rasmussen; Per Olof Sandman; Elisabet Cedersund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Discharge planning; Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe how elderly women’s encounters with an institutionalised world of health care manifest itself in a discharge planning conference (DPC). The thesis is based on eight video recorded DPCs and follow-up interviews with the women who took part in the conferences. LÄS MER

 4. 4. I spåren av bröstcancer : att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

  Författare :Ulrika Fallbjörk; Birgit H Rasmussen; Pär Salander; Yvonne Wengström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER

 5. 5. Möten mellan människor och teknologi : berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet

  Författare :Berit Lindahl; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Ingegerd Bergbom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; critical care nursing; home mechanical ventilation; ventilator; home-nursing-professional; home health care; spiritual care; advocacy; testimony; qualitative-studies; phenomenological hermeneutics; Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of the relation between human beings, technology and care, as narrated by critical care nurses and people in need of home mechanical ventilation (HMV). The data are based on narrative research interviews with six intensive care nurses (I), 13 people who were about to start HMV (II), these 13 people were interviewed for a second time six to eight months after HMV had started (III), and nine persons with more than two years HMV experience (IV). LÄS MER