Sökning: "child disabled"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden child disabled.

 1. 1. Transport mobility for children and adolescents with cerebral palsy (CP)

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :T Falkmer; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescents; cerebral palsy; public health; legislation; prevalence; mobility; transport; risk; driving; education; eye movements; screening; visual perception; test;

  Sammanfattning : Background: The transport mobility of children and adolescents with cerebral palsy (CP) is of vital interest for the individual, as well as for society. Enhanced transport mobility can be related to improved functional health status and a higher degree of autonomy, which in turn may reduce the demand for societal support. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Assessment of chest physiotherapy in children

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Anna-Lena Lagerkvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; airway disease; chest clapping; chest physiotherapy; child; cystic fibrosis; infant; mucus; multiple severe disabilities; non-cooperative; PEP; oscillating PEP; transcutaneous blood gas analysis;

  Sammanfattning : Chest physiotherapy (CPT) is used to improve the lung function and blood gas tensions in individuals with respiratory disease. The aim of this thesis was to assess and compare immediate effects of CPT with positive expiratory pressure (PEP) and oscillating PEP (OscPEP) on blood gas tensions in patients with cystic fibrosis (CF), to assess effects of CPT with PEP in severely disabled children, to describe and evaluate a new CPT method for children who cannot co-operate, and to compare obtained results with chest clapping. LÄS MER

 4. 4. Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Eva Nordmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; Physical medicine; epidemiology; function; Cerebral palsy; measurement; children; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cerebral pares (CP) drabbar drygt 2 barn per 1000 födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. På latin betyder CP "förlamning från hjärnan" och är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan under dess utveckling från fosterstadiet t o m 2-års ålder. LÄS MER

 5. 5. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur stöd och service organiseras kring fyra barn med funktionshinder och deras familjer. I denna service är normalt flera olika formella organisationer involverade, som barnhabilitering, förskola/skola/särskola, hjälpmedelscentral, assistentorganisationer, sjukvård m fl. LÄS MER