Sökning: "forms of integration"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden forms of integration.

 1. 1. Deltagande integrerar individ och organisation En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och processer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Bert Lindquist; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; forms of integration; integrating unit; integrating factor; principle of integration; process of integration; participation; commitment; institutionalization; Integration; integrationsform; ultimärmål; integrerande enhet; integrerande faktor; integrationsprincip; integrationsprocess; deltagande; delaktighet; institutionalisering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to clarify the nature of integration between the individual and the organization. I have utilized four analytical tools in this endeavor – forms of association, theoretical starting points, integrating factors, and principles of integration. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället-" : om invandrare, integration, folkhögskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lisbeth Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; folkhögskola; integration; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Sweden as a multicultural society is the point of departure and the general aim is to deepen the understanding of how ethnical diversity is handled in the Swedish folk high school.I use the universalistic and particularistic perspectives to interpret and analyse underlying values in peoples way of experiencing and handling their lives. LÄS MER

 4. 4. Conditions of ‘Sustainability’ The Case of Climate Change Adaptation in Sweden

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :David Olsson; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change adaptation; resilience; vulnerability; sustainability; transformation; governing; policy analysis; Bacchi; WPR; discourse analysis; governmentality; political ecology; climate justice; phronesis; climate change; environmental politics; sustainable development; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : By describing climate change as one of the greatest challenges of our time, the Swedish government has expressed a commitment to climate change adaptation as an integral part of the country’s sustainable development efforts. Sweden has also been portrayed as a frontrunner of climate policy and sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Unpackaging IT Governance A study of Chief Information Officers in Large, Swedish Organizations

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Johan Magnusson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT Governance; Translation; Unpackaging; Chief Information Officer; Legitimacy; Institutional Theory; Marginal Man; Professionalization;

  Sammanfattning : Information Technology (IT) has during the last decades become a central tenet in the infrastructure for value-creation. To manage and successfully ensure the efficiency and effectiveness of IT as a corporate resource, organizations have turned to what is referred to as “IT Governance”. LÄS MER