Sökning: "integrationsform"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet integrationsform.

  1. 1. Deltagande integrerar individ och organisation En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och processer

    Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

    Författare :Bert Lindquist; Irving Palm; Kristina Håkansson; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; forms of integration; integrating unit; integrating factor; principle of integration; process of integration; participation; commitment; institutionalization; Integration; integrationsform; ultimärmål; integrerande enhet; integrerande faktor; integrationsprincip; integrationsprocess; deltagande; delaktighet; institutionalisering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : The aim of the present study is to clarify the nature of integration between the individual and the organization. I have utilized four analytical tools in this endeavor – forms of association, theoretical starting points, integrating factors, and principles of integration. LÄS MER