Sökning: "Cathrin Martin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Cathrin Martin.

 1. 1. From other to self. Learning as Interactional Change

  Författare :Cathrin Martin; Sverker Lindblad; Fritjof Sahlström; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; learning; interaction; conversation analysis; participation; physiotherapy; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to empirically develop the understanding of learning as changing participation. The point of departure is that learning is interactionally and situationally constituted and made visible as changes in participation. LÄS MER

 2. 2. Utrymme för deltagande : Beslutsprocesser i möten mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primärvård

  Författare :Iréne Josephson; Mats Granlund; Pia Bülow; Berith Hedberg; Cathrin Martin; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av medicinskt ospecifika symptom innebär utmaningar för både patient och vårdprofessionell. Samtidigt erbjuder det ospecifika ett mer flexibelt utrymme för patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser än vad som är fallet vid specifika hälsoproblem med ett begränsat antal vedertagna behandlingsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Ridlärares pedagogiska praktik : En verksamhetsteoretisk studie

  Författare :Susanne Lundesjö-Kvart; Ulla Riis; Göran Dalin; Cathrin Martin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riding instructor; riding lesson; activity theory; pedagogical practice; communication; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The riding lesson situation is complex and dynamic. Riding instructors must look at both the horse’s and the rider’s actions in order to provide useful and relevant instruction. The aim of this study is to describe and understand riding instructors’ pedagogical practice when giving riding lessons. LÄS MER