Sökning: "integrerande enhet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden integrerande enhet.

 1. 1. Deltagande integrerar individ och organisation : En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och processer

  Författare :Bert Lindquist; Irving Palm; Kristina Håkansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Integration; forms of integration; integrating unit; integrating factor; principle of integration; process of integration; participation; commitment; institutionalization; Integration; integrationsform; ultimärmål; integrerande enhet; integrerande faktor; integrationsprincip; integrationsprocess; deltagande; delaktighet; institutionalisering; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to clarify the nature of integration between the individual and the organization. I have utilized four analytical tools in this endeavor – forms of association, theoretical starting points, integrating factors, and principles of integration. LÄS MER

 2. 2. Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

  Författare :Maria Hjortsjö; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; coordinated services under one roof family centres; prevention; collaboration; co-operation; child-care; human service organizations; healthcare; Social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Co-operation is highly valued in Swedish welfare work and joint efforts within and between healthcare and welfare organizations is not new in Sweden. For decades the authorities have been trying to organize and coordinate various social and medical efforts in the public sector at a central level. LÄS MER