Sökning: "institutionalization"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet institutionalization.

 1. 1. Tech Fashion Fashion Institutionalization in Digital Technology

  Författare :Yanqing Zhang; Oskar Juhlin; Jonna Häkkilä; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fashion; Mobile technology; aesthetics; wearable; institutionalization; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ;

  Sammanfattning : This thesis explores aesthetization in general and fashion in particular in digital technology design and how we can design digital technology to account for the extended influences of fashion. The thesis applies a combination of methods to explore the new design space at the intersection of fashion and technology. LÄS MER

 2. 2. Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden

  Författare :Mia Liinason; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminism; Academy; gender; hegemony; institutionalization; Women s Gender Feminist Studies; transformation; knowledge production; interdisciplinarity;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to analyze the process of institutionalization and neo-/interdisciplinarization in Women’s/Gender/Feminist Studies (WGFS) in Sweden, and the construction of feminist knowledge within this process. Furthermore, the thesis aims to contribute to the feminist debates on academic feminism as a transformative project. LÄS MER

 3. 3. Developing governance structures in family firms From adoption to institutionalization

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School, Jönköping University

  Författare :Maria José Parada Balderrama; Leif Melin; Lloyd Steier; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This dissertation deals with family business governance. More specifically it focuses on why and how family businesses develop their governance structures.This is an important topic because governance plays an essential role in the business world, as it links ownership and management and defines its relationships. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsidén möter praktiken institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur

  Detta är en avhandling från Centrum för tjänsteforskning

  Författare :Per Skålén; Bo Edvardsson; Bo Enquist; Svante Lejon; Johan Olaisen; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Institutional theory; organizational culture; sensemaking; institutionalization; quality development; health care; public sector.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. LÄS MER

 5. 5. Care Trajectories in the Oldest Old

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Marie Ernsth Bravell; Bo Malmberg; Kirsten Avlund; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oldest-old; Health; Social network; ADL; Care; Institutionalization; End-of-life;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates relations among health, social network, ADL and patterns of care in the oldest old guided by a resource theoretical model.The analyzed data are based on two studies: the Nona study, a longitudinal study of 157 individuals aged 86 to 94 years, and the H70 study, a longitudinal study of 964 individuals aged 70 at baseline. LÄS MER