Sökning: "Socialvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Socialvetenskap.

 1. 1. At first blush : the impact of shyness on early adolescents' social worlds

  Författare :Nejra Besic; Margaret Kerr; Håkan Stattin; Ray Crozier; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; shyness; adolescence; social relationships; friends; peers; parents; social identity; socialization; problem behaviors; Psychology; Psykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Shyness as a behavioral characteristic has been in focus of research in psychology for a number of decades. Adolescent shyness has, however, been relatively overlooked compared with studies conducted on children and adults. LÄS MER

 2. 2. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 3. 3. Hearing impairment and deafness : genetic and environmental factors - interactions - consequences : a clinical audiological approach

  Författare :Per-Inge Carlsson; Erik Borg; Berth Danermark; Claes Möller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability studies; hereditary hearing impairment; deafness; noise induced hearing loss; Deaf community; connexin mutations; oxidative stress genes; family history of hearing impairment; audiological rehabilitation; audiological medicine; Handikappforskning; Disability research; Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : OBJECTIVES - Hearing impairment (HI) can be due to genetic or environmental factors, e.g. noise. More than 50% of HI cases are thougt to be hereditary. LÄS MER

 4. 4. Ansvar, hälsa och människa : en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa

  Författare :Sofia Kjellström; Lennart Nordenfelt; Ingemar Nordin; Gunilla Tegern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Responsibility; health; patient empowerment; adult development; popular medical books; complementary medicine; body-mind. self-knowledge; health promotion; Social sciences; Socialvetenskap;

  Sammanfattning : That people should take responsibility for their health is a prominent contemporary idea. But what does such responsibility actually entail, and what demands are being put on people? The objective of the dissertation is to describe and critically examine various ideas on personal responsibility for health. LÄS MER

 5. 5. Att lägga politiken tillrätta : kommunala chefers professionalisering

  Författare :Ann-Sofie Lennqvist-Lindén; Gun Hedlund; Jan Olsson; Håkan Magnusson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltningschef; kommun; chefskap; professionalisering; tjänstemannaroll; politik; förvaltning; offentligt etos; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The desire for many people today is to be professional, and many occupations seek professional status. The idea of a profession has a higher status than a mere occupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about their own work and they can also voice opinions about others. LÄS MER