Sökning: "Kerstin Bergqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kerstin Bergqvist.

 1. 1. Doing schoolwork : task premisses and joint activity in the comprehensive classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kerstin Bergqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child-centered ideology; comprehensive school; educational ground rules; group work; student activity; student perspectives; task premisses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study is about teaching and learning as institutionalized phenomena. In particular interest is focused on two issues; firstly, the concrete premisses for learning and communication in what in Swedish school rhetoric is referred to as "student-active" and co-operative working forms, and, secondly, what according to the actors qualifies as work and productive learning in such contexts. LÄS MER

 2. 2. Motstånd och konformitet Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ronny Högberg; Kerstin Bergqvist; Anders Garpelin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; vocational students; masculinity and schooling; social class and schooling; resistance; school counter culture; Identitet; elever på yrkesförberedande program; maskulinitet och skola; klass och skola; motstånd; motkultur.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en fältstudie i två klasser på gymnasieskolans Byggprogram. Intresset är riktat mot hur ett antal ungdomar, vilka samtliga är pojkar och i varierande grad är ointresserade av så kallade teoretiska studier, förhåller sig till kärnämnena. LÄS MER