Sökning: "Johan Lithner"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Johan Lithner.

 1. 1. Lösa problem : om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

  Författare :Johan Sidenvall; Johan Lithner; Carina Granberg; Björn Palmberg; Kristina Juter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem solving; reasoning; beliefs; textbook; teaching; formative assessment; design research; secondary school; problemlösning; resonemang; uppfattningar; lärobok; lärare; undervisning; formativ bedömning; designforskning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Generellt sett domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Two versions of Markov's inequality

  Författare :Johan Lithner; Hans Wallin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Approximation theory; Markov s inequality; Mathematical analysis; Analys; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undergraduate learning difficulties and mathematical reasoning

  Författare :Johan Lithner; Mogens Niss; Danmark Roskilde universitetscenter Forskning og Anvendelser Institut for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undergraduate mathematics. Education. Learning difficulties.; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Prövningen av en skola för alla : nationella provet i matematik i det tredje skolåret

  Författare :Anette Bagger; Gunnar Sjöberg; Eva Silfver; Johan Lithner; Christian Lundahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; National test; Mathematics; Third grade; Special needs; Special support; Student in need of support; Discourse; Pupil; Teacher; Nationella prov; matematik; test; i behov av stöd; tredje skolåret; stöd; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis presents the contribution to research that my doctoral education led to. My starting point was a large scale qualitative research project (here after called the VR-project) which reviewed the implementation of national tests in the third grade on the subject of mathematics. LÄS MER

 5. 5. Learning Chemistry at the University level : Student attitudes, motivation, and design of the learning environment

  Författare :C. Anders R. Berg; Johan Lithner; Lisbeth Lundahl; Helge Strömdahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :laboratory work; open experiments; attitude; university level; motivation; cognitive load; laboratory instruction styles; attitude change; design of learning situation; student questions.;

  Sammanfattning : The main purpose of the research this thesis is based upon was to study students’ attitudes towards learning chemistry at university level and their motivation from three perspectives. How can students’ attitudes towards learning chemistry be assessed? How can these attitudes be changed? How are learning situations experienced by students with different attitude positions? An attitude questionnaire, assessing views of knowledge, learning assessments, laboratory activities, and perceived roles of instructors and student, was used to estimate students’ attitude positions. LÄS MER