Sökning: "programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade ordet programmering.

 1. 1. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 3. 3. När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll : intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan

  Författare :Peter Vinnervik; Maria Berge; Johan Lithner; Jan Erik Moström; Arnold Pears; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; compulsory school; curriculum analysis; curriculum enactment; curriculum reform; challenges; technology education; programmering; grundskola; läroplansanalys; läroplansreform; undervisning; utmaningar; teknik; pedagogiskt arbete; educational work; lärare; skola;

  Sammanfattning : In March 2017, programming was introduced in the Swedish school curriculum. The reform was formally enacted in July 2018. Research shows that teachers enacting curriculum reform practices encounter various challenges. LÄS MER

 4. 4. Linking Programming to Representations : Understanding meaning-making in physics education through semiotic resources

  Författare :Kim Svensson; Nationellt Resurscentrum för Fysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Semiotics; Programming; Transduction; Semiotic Resources; Representations; Transductive Link; Fysicumarkivet A:2022:Svensson; Social Semiotik; Programmering; Transduction; Semiotisk Resurs; Representationer; Transductiv Länk;

  Sammanfattning : Programming is investigated with a social semiotic lens to study how programming can contribute to meaning-making in physics. The analysis focuses on how new and dynamic representations can be created with the help of programming and how programming allows students to investigate and create their own models of physical phenomena. LÄS MER

 5. 5. Digital Intimacies : Doing Digital Media Differently

  Författare :Helga Sadowski; Cecilia Åsberg; Jenny Sundén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER