Sökning: "programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet programmering.

 1. 1. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Digital Intimacies : Doing Digital Media Differently

  Författare :Helga Sadowski; Cecilia Åsberg; Jenny Sundén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 3. 3. Testing for Periodicity and Trend in Long-Memory Processes

  Författare :Abdullah Almasri; Statistiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; temperature data.; sunspots data; wind speed data; varve data; Siegel’s test; Fisher’s test; periodogram; Fractional difference process; Discrete wavelet transform; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Wavelets; long memory; Statistik; Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents methods of testing the periodicity and trend for the time series, which exhibit dependence over long periods of time. Many such processes can be modeled by a class of models called fractionally differenced processes. LÄS MER

 4. 4. Hidden Markov models - Traffic modeling and subspace methods

  Författare :Sofia Andersson; Matematisk statistik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; Statistics; operations research; subspace identification; state space representation; likelihood estimation; Poissonification; traffic analysis; hidden Markov model; Markov-modulated Poisson process; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : The main motivation for this thesis, however not the only one, is the search for models for traffic in telecommunication networks. Traffic characterization and modeling are of great importance in the analysis and dimensioning of communication systems. During the last decades we have experienced an explosive growth of our telecommunication networks. LÄS MER

 5. 5. Stochastic Modeling and Operational Optimization in District Heating Systems

  Författare :Lars Arvastson; Matematisk statistik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistik; actuarial mathematics; programming; operations research; Statistics; Matematik; optimization; Mathematics; simulation; prediction; District heating; grey-box modeling; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Operation of a district heating system is accomplished via a sequence of decisions by the operators controlling the system. These decisions are based on expectations of conditions in the system that are not known at decision time. LÄS MER