Sökning: "programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade ordet programmering.

 1. 1. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 3. 3. När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll : intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan

  Författare :Peter Vinnervik; Maria Berge; Johan Lithner; Jan Erik Moström; Arnold Pears; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; compulsory school; curriculum analysis; curriculum enactment; curriculum reform; challenges; technology education; programmering; grundskola; läroplansanalys; läroplansreform; undervisning; utmaningar; teknik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : In March 2017, programming was introduced in the Swedish school curriculum. The reform was formally enacted in July 2018. Research shows that teachers enacting curriculum reform practices encounter various challenges. LÄS MER

 4. 4. Digital Intimacies : Doing Digital Media Differently

  Författare :Helga Sadowski; Cecilia Åsberg; Jenny Sundén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 5. 5. Testing for Periodicity and Trend in Long-Memory Processes

  Författare :Abdullah Almasri; Statistiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; temperature data.; sunspots data; wind speed data; varve data; Siegel’s test; Fisher’s test; periodogram; Fractional difference process; Discrete wavelet transform; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Wavelets; long memory; Statistik; Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents methods of testing the periodicity and trend for the time series, which exhibit dependence over long periods of time. Many such processes can be modeled by a class of models called fractionally differenced processes. LÄS MER