Sökning: "enculturation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet enculturation.

 1. 1. Den levda läroplanen en studie av naturorienterande undervisningspraktiker i grundskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Maria Andrée; Ingrid Carlgren; Kerstin Bergqvist; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; the lived curriculum; cultural-historical activity theory; enculturation; student participation; classroom practice; ethnography; lower secondary school; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop knowledge about what students actually learn in lower secondary school science, regardless of intentions and policies. This is conceptualized as a study of the lived curriculum. During the last decades, new ways of organizing classroom work have evolved in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ingrid Berglund; Inger Eriksson; Viveca Lindberg; Lisbeth Lundahl; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Apprenticeship; Construction Education and Training; Construction Programme; Cultural Historical Activity Theory; Enculturation; Hybrid Practices; Infusion of Core Subjects; Learning Practices; Practice and Theory; Vocational Education and Training; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The issue of this dissertation is the relationship between Vocational Education and Training (VET) in general and VET for building and construction in particular, as well as implications of the fact that Swedish VET is carried out both in school and in working life. Vocational construction education includes a three year Construction Programme at upper secondary school followed by two to three years of on-the-job training in the construction industry. LÄS MER

 3. 3. Pedagogy of heuristic contexturalisation intercultural transmission through cross-cultural encounters

  Detta är en avhandling från Malmö University, School of Education

  Författare :Hai Chun Lin; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acculturation; studerandeutbyte; högskoleundervisning; internationellt samarbete; högskoleutbildning; internationella högskoleprogram; högskoleprogram; transmission; pedagogy; enculturation; cognition; Thematic Reconstruction;

  Sammanfattning : Denna doktorsavhandling i ämnet pedagogik utgör en analys av effekter av den pågående kulturella globaliseringen genom att granska två internationella magisterprogram vid Lunds universitet. Studiens syfte är att spåra mönster i en bärande pedagogisk idé för överföring av ett interkulturellt tänkande i tvärkulturella möten genom att utforska, beskriva och försöka förstå essentiella effekter av sättet att genomföra magisterprogrammen på. LÄS MER

 4. 4. Pedagogy of Heuristic Contexturalisation: Intercultural transmission through cross-cultural encounters

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Hai Chun Lin; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; transmission; theme; reconstruction; pedagogy; enculturation; culture; cognition; Acculturation; awareness; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The present study is designed to analyze the effects of the ongoing cultural globalization. It utilizes as its empirical setting two special programmes called the International Master's Programme (the IMP,) directed by Lund University in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Tomas Persson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; match-to-sample; comparative cognition; categorization; Pan paniscus; Gorilla gorilla; signs; reference; iconicity; symbols; pictures; primatology; object-choice-task; enculturation;

  Sammanfattning : Pictures and other iconic media are used extensively in psychological experiments on nonhuman primate perception, categorisation, etc. They are also used in everyday interaction with primates, and as pure entertainment. LÄS MER