Sökning: "national curriculum"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade orden national curriculum.

 1. 1. Mellan frihet och kontroll om läroplanskonstruktioner i svensk skola

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jan Morawski; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: Curriculum; freedom and control; Panopticon; deliberative communication; curriculum as content; curriculum as result; curriculum as process; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education; Curriculum;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how different competing discourses in the historical context of the Swedish education development have qualified and disqualified different constructions of national curriculum. How and after what kind of principles is the curriculum constructed? What qualify who are going to be recognized as the author and addressee of the curriculum? These key ques-tions of the study are discussed in the first part of the thesis. LÄS MER

 2. 2. Rum, frirum och moral En studie av skolgeografins innehållsval

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Molin; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geography; Geography; didactics; curriculum space; morality; choice of content; curriculum theory; selective traditions; national curriculum; syllabus; fundamental values; democracy; citizenship education; upper secondary school; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis, Space, Curriculum Space and Morality, focuses on the two roles of the school, i.e. developing identities and transmitting knowledge. The latest curriculum reform commissions the teachers to transform the fundamental values of the curriculum to the separate subjects. LÄS MER

 3. 3. The influence of national curricula and national assessments on teachers’ beliefs about the goals of school mathematics

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Björn Palmberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical competence; competency goals; policy; reform; national curriculum; national assessment; teachers’ goals; teachers’ belief change; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : What students should learn in school and therefore also what teachers should teach is an important issue worldwide. Mathematics teaching (and teaching in other subjects) is often regulated by some form of governing text in a written curriculum communcating a set of standards. LÄS MER

 4. 4. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. LÄS MER

 5. 5. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER