Sökning: "preschool children"

Visar resultat 1 - 5 av 272 avhandlingar innehållade orden preschool children.

 1. 1. Acute febrile illness in preschool children in Zanzibar - Infectious aetiologies, diagnosis and treatment

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Kristina Elfving; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; Infections; Low-income country; Tanzania; malaria; pneumonia; antibiotics; fever; diagnosis; polymerase chain reaction; preschool; influenza virus; Respiratory syncytial virus; diarrhoea; norovirus; dengue virus;

  Sammanfattning : Background: A majority of the three million children in Africa that do not survive their fifth birthday die from infections that often start as a seemingly uncomplicated febrile illness. Primary health care workers frequently encounter febrile children with a negative malaria rapid diagnostic test (mRDT), in particular in places like Zanzibar with a considerable decline in malaria prevalence. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Måltiden i förskolan - barns utrymme i kommunikation och handling Mealtime in preschool: Children's space in communication

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Lena Ryberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; förskola; förskolebarn; måltider; children; preschool; meals; actor;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 84% of children are enrolled in preschool, which constitutes the first step of the educational system and which embraces children from ages 1–5 years. Most children eat breakfast, lunch and snacks at preschool. LÄS MER

 4. 4. Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - styrning och administrativa processer

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Kristian Lutz; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; assessment; development evaluation; deviance; discourse analysis; governmentality; inclusion; normality; preschool; preschool children; special needs;

  Sammanfattning : The present thesis investigates, analyses and critically discusses the manner in which children with special needs are categorised in the Swedish preschool. The emergence of the category and its construction depends on a number of "truths" concerning children, related to historical and cultural processes in society. LÄS MER

 5. 5. Production and Products of Preschool Documentation Entanglements of children, things, and templates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER