Sökning: "social preferences"

Visar resultat 1 - 5 av 408 avhandlingar innehållade orden social preferences.

 1. 1. A sustainable home? Reconceptualizing home in a low-impact society

  Författare :Pernilla Hagbert; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; social practices; transition; low-impact; home; housing; sustainability;

  Sammanfattning : This thesis addresses the environmental and socio-economic impact of modern ways of living, focusing on home-related concepts and practices for transitions to a less environmentally harmful and more socially just society. Exploring diverse conceptualizations of a sustainable home, the aim is to broaden discourses on less resource-intensive ways of living and residing. LÄS MER

 2. 2. Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Anna Meeuwisse; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; Handikappade; voluntary organizations; normalization; social movements; self help; clubhouse; psycho-social rehabilitation; vård och rehabilitering; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen” tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer när mentalsjukhusen läggs ner. Bakgrunden är den process som kallas avinstitutionaliseringen, och tidens betoning på integrering, normalisering och självbestämmande. LÄS MER

 3. 3. Migration and Place Attractiveness

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Thomas Niedomysl; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Interregional Migration; Place Attractiveness; Sweden; Tourism; Marketing; Promotion; Life-course; Age; Survey Research; Residential Preferences; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Abstract in Undetermined Not available.... LÄS MER

 4. 4. Distributive Preferences in Social Dilemmas

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ali Kazemi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social dilemma; public good dilemma; cooperation; group goal; distributive fairness; self-interest; allocation preference;

  Sammanfattning : In research on social dilemmas and in game theoretic research, it was for a long time assumed that the rational decision is to choose an option with the most beneficial economic outcome to oneself. Yet, in group situations, individuals’ decisions have been shown to be influenced by non-economic motives. LÄS MER

 5. 5. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av ett inledande kapitel och tre essäer, som studerar sjukpenningförsäkringen, sociala normer och sjukskrivning. Den första essän, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, behandlar interaktionen mellan ekonomiska och sociala drivkrafter i ett generellt bidragssystem. LÄS MER